Storyboard – Palvelumuotoilutyökalu

with Ei kommentteja

Palvelumuotoilu

Storyboard on nopea tapa esittää ideoita tuote-/palvelukonseptin kehitysvaiheessa. Piirtämällä pystyy myös kertomaan paljon sellaisia asioita mitä sanallisesti olisi vaikeaa kuvata. Kuten esimerkiksi palveluun kuuluvien henkilöiden ja siihen liittyvien artefaktien välinen sijainti eri palvelutuokioissa palvelupolun varrella, palvelun käyttäjän erilaiset asennot ja niiden muutokset palvelua käytettäessä, tai vaikkapa tuotteen käytettävyyteen liittyviä asioita.