Innovaatioseteli, 5000€ omavastuutonta yritysrahoitusta kehittääksesi yrityksesi ideoita Wisio ID:n muotoilupalvelujen avulla!

Wisio ID on virallinen Innovaatiosetelin palveluntuottaja

innovaatioseteli-Wisio ID

Hyödynnä Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu (kansainvälistä) kasvua hakeville pk-yrityksille, jotta ne pystyisivät ketterästi ja kustannuksitta selvittämään uuden ideansa (tuote/palvelu) jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä ja markkinakelpoisuutta käyttäjien kautta.

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoiminnan kasvun tueksi ja kannustaa uusia yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

MITÄ?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6200 euroa (5000 euroa + ALV). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

MILLOIN?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen: haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin. haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua.

MILLOIN EI?

Et voi saada innovaatioseteliä, jos:
Kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys yritykselläsi on verovelkaa. Rahoitusta ei voi myöntää, vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.
Yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A.
Yrityksesi ei kuulu ennakonperintärekisteriin.
Kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Business Finlandin Team Finland Explorer -rahoituksella.
Hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta.
Yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia.
Yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
Yrityksen tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, de minimis -kiintiö ylittyy.
Yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli.
Yrityksellesi tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle on myönnetty Business Finlandin tai Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi / samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Business Finlandin tai Tekesin rahoittama projekti TAI yrityksesi / samaan konserniin kuuluva yritys on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin tai Tekesiin.

Energiatukea, Team Finland Exploreria, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.

MIHIN?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista:

Tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu).
Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys.
Innovaatioprojektien valmistelu.
Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut.
Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot.
Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut.

MIHIN EI?

Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
Sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut.
Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta.
Henkilöstön koulutukset.
Perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)

TÄSTÄ LINKISTÄ LISÄTIETOJA

Kiinostuitko?

KYLLÄ!
Ota siis yhteyttä ja testataan ja haastetaan ideaasi yhdessä!

050 597 0959/ Valtteri, tai laita postia:


Tutustu palveluihimme tästä