Digitaalisen palvelukonseptin kehittäminen

Palvelumuotoilu

Muotoiluprojekti, jossa hyödynnettiin yhteissuunnittelua käyttäen fasilitoituja työpajoja ja käyttäjähaastatteluja. Prosessi kirkasti idean ja mahdollisti asiakkaalle projektin eteenpäinviemisen.

 

”MarineCyclesillä oli idea digitalisoidusta palvelusta ja siihen liittyviä kiinnityspisteitä nykypalveluissa. Valtterin ohjaamana työstettiin idea palvelumuotoiluprosessin läpi ja näin löytyi puuttuvat osatekijät, sekä pudotettiin palvelun kannalta epäoleelliset tarpeet pois. Konseptille tuli Valtterin myötä raamit, hän validoi sen loppukäyttäjien kanssa ja loi perustan palvelun testaamiseen ja pilotointiin. Olemme tosi tyytyväisiä lopputulokseen” – Vesa Marttinen, CEO/Marinecycles Oy